page_banner

ໄຂ້ເລືອດອອກ

  • ແຊກຊຸດອຸປະກອນທົດສອບດ່ວນ IgG/IgM ໄຂ້ເລືອດອອກ

    ແຊກຊຸດອຸປະກອນທົດສອບດ່ວນ IgG/IgM ໄຂ້ເລືອດອອກ

    ເຊື້ອໄວຣັສ Dengue, ຄອບຄົວຂອງສີ່ serotypes ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຊື້ອໄວຣັສ (Den 1,2,3,4), ແມ່ນສາຍພັນດຽວ, enveloped, ໄວຣັສ RNA ຄວາມຮູ້ສຶກໃນທາງບວກ.
    ການທົດສອບແມ່ນເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້, ໂດຍບໍ່ມີອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.