page_banner

HSV

  • ອຸປະກອນທົດສອບ HSV-1 IgG/IgM / HSV-2 IgG/IgM ອຸປະກອນທົດສອບ

    ອຸປະກອນທົດສອບ HSV-1 IgG/IgM / HSV-2 IgG/IgM ອຸປະກອນທົດສອບ

    ການທົດສອບຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນ HSV-1 / HSV-2 IgG / IgM ແມ່ນ immunoassay chromatographic ຢ່າງໄວວາສໍາລັບການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງພູມຕ້ານທານ (IgG ແລະ IgM) ຕໍ່ກັບເຊື້ອໄວຣັສ Herpes Simplex ໃນເລືອດທັງຫມົດ / Serum / Plasma ເພື່ອຊ່ວຍໃນການບົ່ງມະຕິການຕິດເຊື້ອ HSV.ການທົດສອບແມ່ນອີງໃສ່ immunochromatography ແລະສາມາດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນ 15 ນາທີ.