page_banner

RAC

  • Rotavirus/Adenovirus Combo ອຸປະກອນທົດສອບຢ່າງໄວວາ

    Rotavirus/Adenovirus Combo ອຸປະກອນທົດສອບຢ່າງໄວວາ

    ອຸປະກອນກວດຫາເຊື້ອໂຣຕາໄວຣັສ/ແອດີໂນໄວຣັສ Combo Rapid Test (Feces) ເປັນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນທາງສາຍຕາທີ່ໄວເພື່ອກວດຫາເຊື້ອໂຣຕາໄວຣັສ ແລະ ແອດີໂນໄວຣັສ ໃນຕົວຢ່າງອາຈົມຂອງມະນຸດ.ຊຸດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການວິນິດໄສຂອງ rotavirus ແລະການຕິດເຊື້ອ adenovirus.