page_banner

Rubella

  • ການທົດສອບ Rubella IgG/IgM ຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນ

    ການທົດສອບ Rubella IgG/IgM ຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນ

    ການທົດສອບຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນຂອງ Rubella IgG / IgM ແມ່ນ immunoassay chromatographic ຢ່າງໄວວາສໍາລັບການກວດພົບຄຸນນະພາບຂອງພູມຕ້ານທານ (IgG ແລະ IgM) ຕໍ່ກັບ Rubella (Virus) ໃນເລືອດທັງຫມົດ / Serum / Plasma ເພື່ອຊ່ວຍໃນການວິນິດໄສການຕິດເຊື້ອ RV.ການທົດສອບແມ່ນອີງໃສ່ immunochromatography ແລະສາມາດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນ 15 ນາທີ.