page_banner

TB

  • ອຸ​ປະ​ກອນ​ທົດ​ສອບ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ຂອງ​ພູມ​ຕ້ານ​ທານ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​

    ອຸ​ປະ​ກອນ​ທົດ​ສອບ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ຂອງ​ພູມ​ຕ້ານ​ທານ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​

    ອຸປະກອນທົດສອບ Antibody Rapid Test TB ແມ່ນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະແບບແຊນວິສ ຂ້າງຕົວເພື່ອກວດຫາຄຸນນະພາບຂອງພູມຕ້ານທານ (IgG ແລະ IgM) ຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກ (MTB) ໃນເລືອດ ຫຼື plasma ຂອງມະນຸດ.ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ເປັນການກວດກວດ ແລະເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການບົ່ງມະຕິການຕິດເຊື້ອ M. TB.ທຸກໆຕົວຢ່າງທີ່ມີປະຕິກິລິຍາກັບອຸປະກອນ TB Antibody Rapid Test ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນດ້ວຍວິທີການທົດສອບທາງເລືອກ ແລະຜົນການຄົ້ນພົບທາງຄລີນິກ.

  • ອຸ​ປະ​ກອນ​ທົດ​ສອບ​ໄວ​ວາ IgG / IgM​

    ອຸ​ປະ​ກອນ​ທົດ​ສອບ​ໄວ​ວາ IgG / IgM​

    ອຸປະກອນທົດສອບໄວ TB IgG/IgM (ເລືອດທັງໝົດ/ເຊລັອມ/ພລາສມາ) ແມ່ນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະທາງໂຄ້ງຂອງແຊນວິດ ຂ້າງຂ້າງເພື່ອກວດຫາຄຸນນະພາບຂອງພູມຕ້ານທານ (IgG ແລະ IgM) ຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກ (MTB) ໃນເລືອດ ຫຼື plasma ຂອງມະນຸດ.ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ເປັນການກວດກວດ ແລະເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການບົ່ງມະຕິການຕິດເຊື້ອ M. TB.ທຸກໆຕົວຢ່າງທີ່ມີປະຕິກິລິຍາກັບອຸປະກອນການທົດສອບໄວ TB IgG/ IgM ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນດ້ວຍວິທີການທົດສອບທາງເລືອກແລະການຄົ້ນພົບທາງດ້ານຄລີນິກ.